Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Askbanken.no DA, org.nr. 926 437 917

Når du bruker nettsiden askbanken.no, og bestiller et abonnement vil ASKbanken.no DA behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er ASKbanken ved styreleder Kjersti Hammer Torsteinsen. Kontaktinformasjonen til ASKbanken er: 

 • Adresse: Ramsdalstunet 8, 5519 Haugesund
 • E-post: faktura@askbanken.no
 • Telefon: +47 911 18 741
 • Organisasjonsnr.: 926 437 917

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på e-post: faktura@askbanken.no. 

 • Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

 1. Opprette brukerkonto i ASKbanken. Navn, telefon, epost, adresse og eventuelle andre personopplysninger du oppgir ved registrering blir da lagret hos oss. Denne informasjonen trenger vi for å kunne ha kontroll på brukerne våre, drive support og motta betaling.
 2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en forespørsel sendt til oss. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Her benytter vi oss av et 3-part system (Google Analytics). Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden på 180 dagers basis.
 4. Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

ASKbanken bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag: 

 • Bambora Norge NUF. Org. nr. 915 202 322. Leverandør av betalingsløsning

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 1. Lagringstid 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. 

ASKbanken plikter i henhold til bokføringsforskriften å lagre visse personopplysinger i f.eks. det som fremkommer i faktura og lignende bokføringsunderlag, i minimum fem år. Personopplysninger som lagres for bokføringsformål vil bare behandles for dette formålet. 

 • Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.   

For å ta i bruk dine rettigheter må du [kontakte oss på e-post: faktura@askbanken.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på e-post: faktura@askbanken.no

 • Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

 • Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.