Artboard – 7

Kjersti Torsteinsen

Spesialpedagog med videreutdanning i ASK

Artboard – 6

Rita Engevik

Spesialpedagog med videreutdanning i ASK

7979EEBC-6F53-423C-A7B8-3CD9B64325C8

Vår kompetanse

Som ASKveiledere i hver vår kommune, jobber vi med mennesker i alle aldersgrupper og i alle livssituasjoner. Vi har gjennom lang og allsidig erfaring tilegnet oss verdifull kunnskap, gjennom bruk og tilpassing av ulike typer kommunikasjonshjelpemidler. Vi deltar i kartlegging, planlegging og utprøving av ASKtiltak, samt oppfølging av den enkelte ASKbruker. En stor del av jobben vår består av veiledning, opplæring og kursing av foreldre, pårørende og fagpersoner. Dette gjør vi i tett samarbeid med hjelpemiddelsentralen og de ulike hjelpemiddellevarandørene.

Bakgrunn for ASKbanken

Det finnes i dag gode tekniske og teoretiske kurs om ASK, men vi ser at det ofte er vanskelig å omsette denne teorien til praktisk bruk. Vi opplever at ASK er fremmed og spesielt for folk flest, og at metodisk veiledning er en mangelvare. Det er dette vi ønsker å gjøre noe med i ASKbanken. Gjennom videomodellering setter vi fokus på hvordan foreldre, pårørende og fagpersoner skal bli gode til å bruke ASKhjelpemidler. Er kommunikasjonspartneren god, blir ASKbrukeren god!

1234