7BE2B763-0A40-42E0-B568-6F785E63F268

Inspirasjonsdag med ASKbanken.no og Abilia

Sted: Alta
Dato: 22/03/2023
Tid:10.00 – 15.30
CD3198DD-ED08-4879-AEC9-5DA4D1981BB1

Fagdag med ASKbanken.no og Tobii Dynavox

Sted: Trondheim
Dato: 29/03/2023
Tid:10.00 – 15.00
CD3198DD-ED08-4879-AEC9-5DA4D1981BB1

Fagdag med ASKbanken.no og Tobii Dynavox

Sted: Oslo
Dato: 28/03/2023
Tid:10.00 – 15.00
CD3198DD-ED08-4879-AEC9-5DA4D1981BB1

Fagdag med ASKbanken.no og Tobii Dynavox

Sted: Tromsø
Dato: 30/03/2023
Tid:10.00 – 15.00