Innhold i ASKbanken

Vi viser hvordan kommunikasjonshjelpemidlene kan brukes sammen med ulike bøker og spill

Vi viser hvordan du kan bruke ulike kommunikasjonshjelpemidler i ulike helserelaterte situasjoner

Vi viser hvordan du kan bruke ulike kommunikasjonshjelpemidler i forbindelse med merkedager og tilhørende aktiviteter 

Vi viser hvordan du kan bruke ulike kommunikasjonshjelpemidler i fritidsaktiviteter. For eksempel når vi går på tur, ser på insekter og dyr, reiser med buss, båt og fly, er på stranden eller på shopping og kafébesøk.

Vi viser hvordan du kan bruke ulike kommunikasjonshjelpemidler i rutine og hverdagssituasjoner . For eksempel når du lager mat, dekker bordet, baker, handler, vasker, etc. I denne kategorien ligger det også en del eksempler på hverdagssamtaler, som samtaler under måltid, beskrivelser og meninger om ulike ting.

  • Hvordan komme i gang med symboler
  • Oppnå felles fokus med interesser som utgangspunkt
  • Tips til aktiviteter etc.

Vi viser hvordan du kan bruke ulike kommunikasjonshjelpemidler i ulike typer lek og aktivitet. I denne kategorien er det også eksempler på eventyr.

  • Bruk av dagplan
  • Situasjonsstruktur og handlingsrekker etc.

ASKbankens egen videopodcast, hvor vi deler erfaringer, og svarer på spørsmål fra våre abonnenter

Abonnenter har mulighet til å påvirke innholdet i ASKbanken.