Vi hjelper deg å lykkes med ASK

Opplever du som forelder/pårørende eller fagperson, at å bruke kommunikasjonshjelpemidler er unaturlig eller vanskelig? Er du usikker på hvordan du skal komme videre, og bruke hjelpemiddelet i ulike situasjoner? Våre kurs, og filmene i ASKbanken hjelper deg med dette.

Se og lær med video

Filmene i ASKbanken er rettet mot kommunikasjonshjelpemiddelet og hvordan du skal bruke det, for at ASKbrukeren skal bli god. Innholdet er lett forståelig, og det krever ingen forkunnskap å ta i bruk. Vi viser hvordan du kan bruke ulike kommunikasjonshjelpemidler i samspill med barn og unge.

Idebank for symbolkommunikasjon

På våre kurs, og gjennom bruk av filmene i ASKbanken får du praktisk opplæring, tips og inspirasjon til bruk av papirbaserte kommunikasjonshjelpemidler, og talemaskiner. Du får hjelp til å komme i gang med ASK, og komme videre. Filmene i ASKbanken er delt inn i fire nivåer, basert på modning og forståelse. 

Bli kjent med Askbanken

Vi viser hvordan banken er bygd opp, og hvordan den virker