Blåse ballong

Fra kategorien «kom i gang»

Butikklek

Fra kategorien «lek og aktivitet» – nivå 1-2

Lese bok

Fra kategorien «bøker og spill» – nivå 2-3

Finne kjøkkenredskap

Fra kategorien «struktur og oversikt»